შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვს შეუძლია საკუთარი სხეულის/გარემოს ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა.

Directions:სივრცე
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

0-6 თვე

 

•             ცნობს მისთვის ჩვეულ ადგილებს (ოთახს, სახლს).

 

•             გამოხატავს სიხარულს, როდესაც ნაცნობ გარემოშია.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             იცის, სად არის შენახული საყვარელი სათამაშო  და საჭმელი.

 

•             ითხოვს სასეირნოდ გაყვანას  (`ატა-ატა~).

resources