შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი განასხვავებს მოვლენათა მიმდინარეობის დროს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს

Directions:დრო
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

0-6 თვე

 

•             ემორჩილება ყოველდღიურ, განმეორებად მოქმედებებს – უფროსის დახმარებით იცავს  კვებისა და ძილის რეჟიმს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ბავშვი ხვდება, თუ როდის იწყება და მთავრდება ესა თუ ის მოქმედება (მაგ.: ტაშს უკრავს მუსიკის დამთავრებისას).

resources