შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი აჯგუფებს საგნებს ზომის, ფორმის, ფერისა და დანიშნულების მიხედვით

Directions:კანონზომიერების დადგენა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

resources