შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი აღიქვამს  და  გამოთქვამს მოსაზრებას  საგანთა ზომაზე, მოცულობაზე, სიმაღლეზე, სიგრძესა და წონაზე.

Directions:გაზომვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

6-12 თვე

 

•             თამაშობს  სხვადასხვა ზომისა  და ფორმის სათამაშოებით (დიდი და პატარა საჟღარუნოთი).

resources