შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

Directions:რიცხვები და ანგარიში
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

•             აჩვენებს თითებით ან ასახელებს თავის ასაკს.

resources