შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

Directions:ტექნოლოგია
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

•             იჩენს დაინტერესებას მანქანების  და ელექტრონული მოწყობილობების მიმართ (მაგ.: ტელეფონის, მობილური ტელეფონის ღილაკებს აჭერს ხელს,  ცნობს დისტანციური მართვის მოწყობილობას და ა.შ.).

 

•             სიამოვნებით იყენებს სათამაშო  ნივთებს (სათამაშო  ტელეფონს).

 

•             სიამოვნებით უსმენს  მაგნიტოფონით ან რადიოთი გაჟღერებულ მუსიკას.

resources