შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი ავლენს შემოქმედებით უნარებს

Directions:შემოქმედებითი თვითგამოხატვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

0-6 თვე

 

•             სხვადასხვა ემოციური მდგომარეობისას განსხვავებული ინტონაციით ღუღუნებს და გამოსცემს ხმებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ცდილობს აჰყვეს  სიმღერას, მუსიკას.

 

•             ცდილობს სხვადასხვა საგნით, სხვადასხვა ხერხით ხმების გამოცემას.

resources