შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისგან გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

Directions:უსაფრთხოება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Health and Safety

indicators

0-6თვე

  • ცნობს ძირითად მეურვეს.

 

6-12თვე

  • ასხვავებს ნაცნობ და უცნობ სახეებს.

resources