შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და  ფიზიკურ თვისებებს

Directions:ფიზიკური აქტივობა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Physical Development

indicators

0-6 თვე

 

•             აქტიურად ამოძრავებს ხელებსა და ფეხებს.

 

•             ცდილობს ახალი მოძრაობების დაუფლებას (გადაბრუნებას, წამოჯდომას, საგნის ხელში დაჭერას და სხვ.).

 

 

 

6-12თვე

 

•             ასრულებს ახალ მოძრაობებს (ჯდება, ცოცავს, დგას, დადის, სათამაშოს ყუთში დებს და სხვ.).

 

•             აქტიურად ერთვება ახალ თამაშში და გამოხატავს სიხარულს.

resources