შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი გრძნობათა ორგანოებს  (მხედველობას, სმენას,  შეხებას,  გემოვნებას, ყნოსვას) იყენებს საკუთარი მოძრაობის გასაკონტროლებლად

Directions:მსხვილი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

0-6თვე

 

  • •             აბრუნებს თავს სინათლისა და ხმაურის მიმართულებით.
  •  
  • •             აფიქსირებს მზერას ახლოს და შორს მდებარე საგნებზე.
  •  
  • •             ცდილობს გადაბრუნდეს და მისწვდეს საგანს.
  •  
  • •             სწავლობს სამყაროს პირისა და ხელების საშუალებით (პირში იდებს და `სინჯავს~ ყველა საგანს).

 

 

 

6-12თვე

 

•             მანიპულირებს საგნებით, ანუ ანაცვლებს საგნებს, გადააქვს ხელიდან ხელში.

 

•             სხვადასხვა მოძრაობით ცდილობს მისწვდეს საგანს  და ჩერდება ამ  საგნის შესასწავლად (მაგ.:

ცოცვის დროს, თუ შენიშნა საგანი, ჩერდება, ათვალიერებს და სინჯავს მას).

 

•             ეძებს მის თვალწინ დამალულ საგანს (მაგ.: ბავშვი პოულობს თოჯინას, რომელიც მის თვალწინ დამალეს).

 

•             მუსიკას ჰყვება სხეულის  მოძრაობებით.

resources