შედეგი 3 (EN)

0-1 year

ბავშვი ამჟღავნებს მოქნილობას და  გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის ცვლილებას უსადაგებს თავის ქცევას

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

0-6 თვე

 

•             აქტიურად აკვირდება გარემოს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ქცევის ცვლილებით ამჟღავნებს, რომ ამჩნევს ახალ გარემოს.

 

•             აღმოაჩენს  და შეისწავლის ახალ გარემოებებს მეურვის დახმარებით.

resources