შედეგი 3 (EN)

0-1 year

ბავშვი შესაბამისად გამოხატავს ემოციებს.

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

0-6 თვე

 

•             ტირის, რათა გამოხატოს ემოცია და დაიკმაყოფილოს მოთხოვნილება.

 

•             იღიმება, როდესაც ხედავს ნაცნობ სახეს.

 

•             ჰბაძავს სხვა ბავშვებს  (მაგ., ტირის, როდესაც სხვა ბავშვები ტირიან).

 

•             ისეთივე გამომეტყველებას იღებს და ისეთსავე ემოციას გამოხატავს, როგორსაც უფროსის სახეზე კითხულობს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             გამოხატავს ემოციებს თამაშისას.

 

•             იღიმება ან იცინის, კეთილგანწყობას პასუხობს ღიმილით, სიცილით, ხელის ქნევით.

 

•             იღუშება, როდესაც რაღაც აწუხებს ან არ შეუძლია თავი გაართვას ამოცანას.

resources