შედეგი 3 (EN)

0-1 year

ბავშვი აკუთვნებს საკუთარ თავს  სხვადასხვა ჯგუფს (ოჯახს, სკოლას, სამშობლოს).

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

0-6 თვე

 

•             ცნობს პირველ მომვლელს, გამოხატავს სიხარულს მის დანახვაზე, სტრესულ სიტუაციაში მიიწევს მისკენ.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ცნობს ოჯახის წევრებს (მაგ., მიუთითებს უფროს დაზე, როდესაც ეკითხებიან: სად  არის შენი და?).

 

•             ცნობს სათამაშო   მოედანს, ეზოს. თავდაჯერებულად გამოიყურება ამ ადგილებში, იმეორებს

ჩვეულ ქცევას.

 

•             ავლენს სითბოს და მიჯაჭვულობას პირველი მეურვის მიმართ.

 

•             განასხვავებს უცხო პირებს ნაცნობებისაგან, ნაცნობი პირებისა და საგნების დანახვაზე გამოხატავს სიხარულს.

resources