შედეგი 2 (EN)

0-1 year

ბავშვი ობიექტებზე ინფორმაციას დაკვირვების, ცდისა და შეცდომის მეთოდით

იღებს.

Directions:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             ცნობს ძირითად მომვლელს.

 

6-12 თვე

 

•             აკვირდება მოვლენებსა და შეისწავლის საგნებს სხვადასხვა გზით (პირში იდებს, ანჯღრევს, ისვრის).

 

•             შეუძლია ხმებისა და ჟესტების მიბაძვა და გამეორება (უკრავს ტაშს, ტიტინებს).

resources