შედეგი 2 (EN)

0-1 year

ბავშვი განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან.

Directions:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

resources