შედეგი 1 (EN)

3-5 years

ბავშვი ყოველდღიურ საქმიანობას უდგება შემოქმედებითად და გამომგონებლურად

Directions:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             იყენებს ფანტაზიას, იგონებს ახალ თამაშებს, თამაშის  დროს იყენებს ახალ შინაარსებს.

 

•             თხზავს სიმღერას, ამბავს, სიტყვებს.

 

•             თამაშობს  წარმოსახვით თამაშებს _ სახლობანას, მაღაზიობანას და ა.შ.

 

•             სხვადასხვა საგნების კომბინაციით ქმნის რაღაც ახალს (მაგ., აწყობს კარავს მაგიდის ქვეშ

ზეწრისა და გადასაფარებლის გამოყენებით).

resources