შედეგი 1 (EN)

1-3 years

ბავშვი ყოველდღიურ საქმიანობას უდგება შემოქმედებითად და გამომგონებლურად

Directions:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

1-2 წელი

 

•             ამჟღავნებს იმის  ცოდნას, რომ ზოგიერთი საქმის შესასრულებლად საჭიროა ორი საგნის ერთდროულად ამოქმედება. მაგ. მოაქვს აქანდაზი, როცა უფროსი გვის.

 

•             იწყებს საგნების განსხვავებულად და შემოქმედებითად გამოყენებას (მაგ.ცლის სათამაშოების ყუთს, გადმოაბრუნებს და ზედ აშენებს  კოშკს).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             იყენებს საგნებს განსხვავებულად და შემოქმედებითად (მაგ.: ჯოხს იყენებს როგორც ცხენს, ან

თოფს და ა.შ.).

 

•             ცდილობს მოქნილად და გონივრულად მიუდგეს ამოცანას, მის გადასაჭრელად ცვლის მოქმედების ხერხს.

 

resources