შედეგი 1 (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს ინიციატივასა და დამოუკიდებლობას

Directions:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

1-2 წელი

 

•             იწყებს ახალი მოქმედებების ათვისებას.

 

•             საგნებით სარგებლობისას სხვადასხვა ხერხს მიმართავს (მაგ.: ადრე თუ პირში იდებდა სათამაშოს, ახლა ათვალიერებს და თამაშობს).

 

•             ახალ გარემოში მოხვედრისას, ცდილობს გარკვევას, სად იმყოფება. დაკვირვებით

ათვალიერებს გარემოს და ცდილობს შეიცნოს იგი.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ცდილობს  იზრუნოს საკუთარ თავზე, დამოუკიდებლად ჭამოს, ჩაიცვას.

 

•             არის თამაშის  წამომწყები.

 

•             გამოთქვამს თავის აზრს, რის გაკეთება სურს (მაგ., ამბობს, სასეირნოდ წავიდეთ! დავხატოთ! და ა.შ.).

 

•             უპირატესობას ანიჭებს გარკვეულ სათამაშოს, წიგნს და თამაშს.

resources