შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი ამჟღავნებს ნდობას და ავლენს, რომ  თავს  გრძნობს დაცულად.

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

0-6 თვე

 

•             უღიმის სხვა ბავშვებს  და უფროსებს.

 

•             გამოხატავს თანხმობასა და კმაყოფილებას, როდესაც ნაცნობი ბავშვების ან უფროსების საზოგადოებაში იმყოფება.

 

•             ართმევს ძირითად მეურვეს სათამაშოს, იღიმება და გადააქვს ხელიდან ხელში.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ძირითად მეურვესთან ერთად თამაშობს.

 

•             უცხო გარემოში ილტვის ძირითადი მეურვისაკენ.

resources