შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს  სხვებისგან გამოცალკევებულად.

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

0-6 თვე

 

•             შეისწავლის საკუთარ სხეულს (აკვირდება საკუთარ ხელებს, სწვდება  ფეხის თითებს).

 

•             შეისწავლის ძრითადი მეურვის სახეს.

 

•             კვების დროს აკვირდება დედის სახეს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             იწყებს თავისი ხმისა და სხეულის ნაწილების აღქმას.

 

•             ხმოვანი ნიშნებით გვაგრძნობინებს და მიგვთითებს გამოსახულებაზე სარკეში.

 

•             პასუხობს სხეულის მოძრაობით, სახის გამომეტყველებით, ან ხმით, როდესაც ესმის  საკუთარი სახელი.

 

•             აგებინებს თავის მოთხოვნებს სხვებს.

 

•             კვების დროს ცდილობს დაიჭიროს კოვზი.

resources