შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი ადარებს ობიექტებს, ეძებს მსგავსებას  და განსხვავებას, აფასებს მოვლენებს

Directions:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             ანჯღრევს ისეთ სათამაშოს, რომელიც ხმას არ გამოსცემს და ელოდება ხმიანობას.

 

6-12 თვე

 

•             იყენებს ხუთივე შეგრძნებას სხვადასხვა ობიექტებზე, საგნებზე დასაკვირვებლად.

 

•             იყენებს სათამაშოებს დანიშნულებისამებრ, მაგ., თითს ან ხელს აჭერს  სათამაშოს ღილაკს, რომელიც ხმას გამოსცემს.

resources