შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვს შეუძლია ისწავლოს საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით

Directions:გააზრება და ინტერპრეტაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             აყოლებს თვალს ადამიანებს და საგნებს, როდესაც ისინი მოძრაობენ.

 

•             იცის, როგორ მოიქცეს იმისათვის, რომ მიიღოს გარკვეული  პასუხი.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             თამაშობს  ძირითად მეურვესთან ისეთ თამაშებს, რომლებიც მოითხოვს მოქმედების განმეორებას.

 

•             ამოწმებს, აქვთ თუ არა ერთმანეთის მსგავს სათამაშოებს მსგავსი მახასიათებლები (მაგ., ანჯღრევს რბილ სათამაშოს ისევე, როგორც ჟღარუნას, რათა გაიგონოს ხმა).

 

•             ავლენს, რომ იცნო სათამაშო  ან თამაში,  რომლითაც დაკავებული იყო წინა დღეს, გამოხატავს აღფრთოვანებას.

resources