შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი წარმოადგენს საგნებს სიმბოლოების მეშვეობით

Directions:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             საგნის მხედველობის არეში მოქცევისა თუ თვალსაწიერიდან დაკარგვისას გამოხატავს ემოციას.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ავლენს საგნების მუდმივობის შეგრძნებას (ხვდება, რომ ადამიანები და საგნები, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ჩანან, მაინც არსებობენ).

 

•             ეძებს და პოულობს საგანს, რომელიც დაუმალეს.

resources