შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი ეძებს პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვაგვარ გზებს

Directions:პრობლემის გადაჭრა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             ცდილობს, მოუხმოს მომვლელს პრობლემის გადასაჭრელად, როდესაც თვითონ ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას (მაგ., ტირის, თუ ვერ მისწვდა სათამაშოს და მშვიდდება, თუ მას მიაწოდებენ).

 

 

 

6-12 თვე

 

•             დასწვდება  სათამაშოს, როდესაც ის გაგორდება.

 

•             ეძებს სათამაშოს, რომელიც ახლახან მოეფარა თვალს (მაგ.: ეძებს თოჯინას, რომელსაც ნაწილობრივ აფარია საბანი).

resources