შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი  შემოქმედებითად და გამომგონებლურად უდგება ყოველდღიურ საქმიანობას.

Directions:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             პირში იდებს, ანჯღრევს, ეპოტინება და ხელით სინჯავს საგნებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             აჯახუნებს, ისვრის ან აგდებს საგნებს.

 

•             იმეორებს მოქმედებას,  რომელიც ნანახი  აქვს (მაგ., ცდილობს ერთმანეთზე დადოს კუბები, მას

შემდეგ, რაც ნახავს, რომ სხვა აწყობს კუბებს ერთი მეორეზე).

resources