შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე, მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას.

Directions:ყურადღების კონცენტრაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

0-6 თვე

 

•             ამახვილებს ყურადღებას  ძირითად მომვლელზე, თვალებში უყურებს.

 

•             ყურადღებას ამახვილებს ობიექტებზე, ცდილობს მისწვდეს, დააკვირდეს, ხელი სტაცოს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             სინჯავს სათამაშოს, ჟღარუნას ან აკვირდება სახეს 1-2 წუთის განმავლობაში.

 

•             მოკლე პერიოდის განმავლობაში ყურადღებით უსმენს  უფროსს, რომელიც უკითხავს.

resources