შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი ავლენს ინიციატივას და დამოუკიდებლობას

Directions:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

0-6 თვე

 

•             ბავშვი ცდილობს, მისწვდეს და ხელი მოჰკიდოს სხვადასხვა საგნებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ცდილობს დაჯდეს სხვისი დახმარების გარეშე.

 

•             ცდილობს დამოუკიდებლად აითვისოს გარემო (მაგ.: მიცოცავს მისთვის საინტერესო ობიექტისაკენ).

 

•             ცდილობს დადგეს სხვისი დახმარების გარეშე, საყრდენად იყენებს სხვადასხვა საგნებს.

resources