შედეგი 1 (EN)

0-1 year

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ.

Directions:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

0-6 თვე

 

•             რეაგირებს ახალ ხმებზე და ბგერებზე მიყურადებით, თავის მობრუნებით, კიდურების მოძრაობით.

 

•             რეაგირებს ახალ სახეებზე დაკვირვებით ან ქცევის შეცვლით.

 

•             ჩდილობს, გამოსცეს სხვადასხვაგვარი ხმები, ღუღუნებს.

 

•             ამჟღავნებს ინტერესს სათამაშოებისა და სხვა საგნების მიმართ.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             იყენებს შეგრძნების სხვადასხვა ორგანოებს გარემოს შესასწავლად და და ასათვისებლად.

 

•             ცდილობს, შეისწავლოს საგნები სხვადასხვა მხრიდან (ათვალიერებს საგნებს).

 

•             ჩდილობს, სხვადასხვა მანიპულაციებით შეისწავლოს საგნები (ისვრის, აგორებს, ურტყამს ერთმანეთს).

resources