ეთიკა არის ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების ერთობლიობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს,  გაითავისოს და დაიცვას ზნეობის, მორალის და ქცევის საყოველთაო წესები.