უსაფ.VIII.2. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს თვითგადარჩენის მოქმედებები  და  შესაბამისი ღონისძიებები

Directions:პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
Subject group:Social Sciences
Subject:Safety in Emergency Situations

indicators

  • კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს ადამიანის თვითგადარჩენის აუცილებელ ღონისძიებებს;
  • კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ადამიანის თვითგადარჩენის მოქმედებებს.

resources