სპ.VII-IX.5. (EN)

Grade VII , Grade VIII , Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია  მონაწილეობა მიიღოს სპორტულ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ სპორტის სახეობებში;
  • მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სახის სპორტულ შეჯიბრებებში;
  • მონაწილეობას იღებს  სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და სირთულის  ლაშქრობებში;
  • რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ ვარჯიშებს ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
  • ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს დროის გარკვეულ ინტერვალში;
  • აწარმოებს ჩანაწერებს მიმდინარე სპორტული აქტივობებისა და აქედან გამომდინარე ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ.

resources