სპ.IV.3. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებენ მის ჯანმრთელობას

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
  • მასწავლებელთან ერთად გეგმავს და რეგულარულად ასრულებს მისი მიზნებიდან ან ჯანმრთელობისა და სხეულის აღნაგობიდან გამომდინარე აუცილებელ ფიზიკურ ვარჯიშებს.

resources