სპ.III.5. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფიზიკური აქტივობა სხეულის მდგომარეობასთან

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • აღწერს გავარჯიშებული სხეულის თავისებურებებს (ლამაზი ტანი, ძლიერი კუნთები, ფიზიკური გამძლეობა);
  • აღწერს ვარჯიშამდე, ვარჯიშის დროს და ვარჯიშის შემდეგ საკუთარ ფიზიკურ მდგომარეობას (სუნთქვა, გულისცემა).

resources