სპ.III.3. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებენ მის ჯანმრთელობას.

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • აქტიურად მონაწილეობს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ვარჯიშებში, ცეკვებსა და თამაშებში;
  • აქტიურად ერთვება სკოლისა და ეზოს თამაშებში;
  • არდადეგების დროს იყენებს სკოლაში მიღებულ ცოდნას სპორტის დარგში და უზიარებს სხვებს.

resources