სპ.II.3. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • აქტიურად მონაწილეობს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ვარჯიშებში, ცეკვებში;
  • თამაშისას იცავს მიღებულ წესებს (საჭიროებისამებრ მოაქვს ან გამოყენების შემდეგ ინახავს ინვენტარს, მზად არის ჩაერთოს თამაშში, იცვამს შესაბამის სპორტულ ტანსაცმელს);
  • ასრულებს მასწავლებლისგან მიღებულ  შესაბამის დავალებებს, მითითებებსა და ინსტრუქციებს.

resources