სპ.I.4. (EN)

Grade I

ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, ადამიანებთან ურთიერთობა, სხვისი ინტერესების გათვალისწინება

Directions:აქტიური მონაწილეობა
Subject group:Sport
Subject:Sport

indicators

  • იცავს თამაშის წესებს;
  • აცნობიერებს და იცავს გუნდური თამაშის წესებს;
  • არის თავაზიანი და ცდილობს გაითვალისწინოს სხვისი ინტერესები;
  • ცდილობს გაუფრთხილდეს  სხვა მოთამაშეებსა და სპორტულ ინვენტარს;
  • ამჟღავნებს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე თანატოლებისადმი. 

resources