ს.ნ. XI.11. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს მანქანის აგებულება

Directions:ავტომობილის აგებულება
Subject group:Social Sciences
Subject:Traffic Signs & Road Security

indicators

  • ჩამოთვლის მანქანაში არსებულ სისტემებს;
  • აყალიბებს რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხო მართვას.

resources