ს.გ.VII.9. (EN)

Grade VII

მოსწავლე კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • კორექტულია სხვის შეცდომებზე საუბრისას;
  • ტოლერანტულია განსხვავებული იდეების, სტილის, მიდგომების მიმართ;
  • კამათის დროს სხვასაც აცდის საუბარს.

resources