ს.გ.VII.3. (EN)

Grade VII

მოსწავლე აფართოებს გარემოში ობიექტებს შორის არსებული კავშირების ასახვის გზებს ნამუშევარში და შეუძლია გადმოსცეს დეტალები.   

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ხატავს შესაბამის გარემოში ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს  და მცენარეებს ნატურიდან და მეხსიერებით მეტი დეტალის გამოყენე­ბით;
  • ხატავს ყოფით სცენებს;
  • ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებით ოთახის ინტერიერს (საკუთარი ოთახის, საკლასო ოთახის და სხვა).

resources