ს.გ.VI.8. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის  საშუალება.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ესაუბრება მეგობრებს ნახატებით;
  • გამოთქვამს აზრს ავტორის ჩანაფიქრის შესახებ;
  • საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე;
  • საუბრობს ინფორმაციაზე, რომელიც მიიღო სპექტაკლიდან, ფილმიდან, ფერწერული/გრაფიკული ნამუშევრებიდან, წიგნის ილუსტრაციებიდან.

resources

Scenarios