ს.გ.V.13. (EN)

Grade V

მოსწავლეაცნობიერებს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ასახელებს მის ქალაქში/რაიონში/ქვეყანაში არსებულ კულტურულ დაწესე­ბუ­ლებებს (მუზეუმი, გალერეა, კინოთეატრი) და მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას და აანალიზებს ხელოვნების სფეროში ვინ და რით გაუთქვა სახელი მის ქალაქს/სოფელს/ქვეყანას;
  • აგროვებს და აცნობს თანაკლასელებს  ინფორმაციას ცნობილი ხელოვანის შემოქ­მე­დე­ბაზე და მსჯელობს მის მნიშვნელობაზე.

resources