ს.გ.IX.8. (EN)

Grade IX

მოსწავლე იკვლევს  ხელოვნების როლს საზოგადოების ცხოვრებაში. 

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მსჯელობს მისთვის ნაცნობ ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ წვლილზე საზოგადოების ცხოვრებაში;
  • აგროვებს ინფორმაციას კულტურის რომელიმე წარმომადგენლის მოღვაწეობაზე და მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით ადგენს სახლ-მუზეუმის პროექტს;
  • იკვლევს შემოქმედთა წარმატების/წარუმატებლობის მიზეზებს;
  • იკვლევს, თუ რა გავლენა იქონია თანამედროვე საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიურმა საშუალებებმა ხელოვნების როლზე საზოგადო­ე­ბის ცხოვრებაში. 

resources