ს.გ.IV.13. (EN)

Grade IV

მოსწავლე იკვლევს მის გარშემო არსებულ ხელოვნების ნიმუშებს

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • აგროვებს და აცნობს თანაკლასელებს ინფორმაციას მისი რეგიონის (ქალაქი, სოფელი, დასახლება) ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე;
  • იცნობს და აღწერს მის რეგიონში მდებარე ისტორიულ-არქიტექტურულ ძეგლებს;
  • მსჯელობს იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა გარემო და ეპოქა  ხელოვნების ნაწარმოებში (ნამუშევარში ჩანს კონკრეტული რეგიონის ლანდშაფტი, არქიტექტურული ძეგლები, ეპოქისთვის დამახასიათებელი  ნივთები და ა.შ.).

 

resources