ს.გ.IV.12. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი სხვა საგნებში განვლილ მასალასთან.

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ადარებს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ხელოვნების ნიმუშსა და ლიტერატურულ ნაწარმოებს;
  • ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევრებში ბუნების მოვლენებს, განსხვა­ვე­ბულ რელიეფს, მცენარეებს და სხვ.;
  • ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევარში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს.

resources