ს.გ.III.9. (EN)

Grade III

მოსწავლე  პატივს სცემს საკუთარ  და სხვის ნამუშევარსა და აზრს.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • არ ხმაურობს თანაკლასელის ნამუშევრის წარდგინების დროს;
  • აცდის სხვას საუბარს;
  • მხარს უჭერს, ამხნევებს თანაკლასელებს, და კეთილგანწყობილია მათ მიმართ;
  • უფრთხილდება საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

 

resources