ს.გ.III.5. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და შეასრულოს მარტივი სამუშაო.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მონაწილეობს საკლასო ოთახის, ეზოს დასუფთავება-გალამაზებაში;
  • ინიშნავს დავალებებს;
  • ამზადებს და ალაგებს სამუშაო იარაღებს და მასალას;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

resources