ს.გ.III.12. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი სხვა საგნებში განვლილ მასალასთან.

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ამოიცნობს ნასწავლი ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონაჟებს და სიუჟეტებს ხელოვნების ნიმუშებში;
  • აკავშირებს სახვითი ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსს (მაგ., წელიწადის დროები) იმავე თემაზე შექმნილ მუსიკალურ ნაწარმოებთან, რომელიც მუსიკის გაკვეთილზე მოისმინა; 
  • სვამს კითხვებს ნამუშევარში ასახული საგნებისა და მოვლენების  შესახებ.

resources