ს.გ.III.10. (EN)

Grade III

მოსწავლე  მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლში;
  • მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო ზეიმში;
  • მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო გამოფენაში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

resources

Activities