ს.გ.II.8. (EN)

Grade II

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის იდეათა გამოხატვის საშუალება.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • საუბრობს საკუთარ ჩანაფიქრზე, ნამუშევარში გადმოცემულ იდეებზე;
  • საუბრობს იდეებზე რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუშევრიდან;
  • სვამს კითხვებს ნამუშევრის შინაარსთან დაკავშირებით;
  • ასახელებს მიზეზს, რის გამოც შექმნა ესა თუ ის ნამუშევარი.

 

resources

Activities