ს.გ.II.7. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები,  გამოთქვას აზრი და შთაბეჭდილებები საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილ ნამუშევარზე (მომწონს, არ მომწონს);
  • უსმენს თანაკლასელებს და მასწავლებელს;
  • სვამს კითხვებს წარმოდგენილ ნამუშევართან დაკავშირებით;
  • აცდის სხვებს საუბრის დასრულებას;
  • საუბრობს შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუ­შევ­რიდან.

resources